diensten-lichtstudie

tel

Diensten – Markt vergelijkende Licht- en Energiestudie

Voortgaand op de resultaten van onze uitgewerkte pré-audit beslist u of wij een diepgaande markt vergelijkende licht- en energiestudie mogen uitwerken.

In deze fase gaan we zeer diepgaand te werk. We analyseren uw uit te werken project tot in de aller kleinste details.
De grieven en noden van de klant zijn onze uitgangsbasis. Hiervoor nemen we rustig de tijd om naar u te luisteren. U dient ons immers de nodige input te geven zodat wij een professioneel en een grondig onderbouwde licht- en energieanalyse kunnen uitwerken. Een –voorstel op maat– van uw vraag. Vooral geen kant en klare oplossingen want daarvoor hebt u geen nood aan een expert, noch aan een relighting designer.

Het visitekaartje van REL-scan®:

  • integer relightingconsultent waar u op de eerste plaats staat
  • baanbrekend licht- en energieadvies
  • steeds meer licht en meer besparing dan beloofd
  • harde schriftelijke garanties

Toonaangevend is het feit dat 2 van de 4 grootse lichtfabrikanten –voor hun eigen relightingprojecten–, ons gedurende verschillende jaren als freelance inschakelden.

Lichtadviezen met T5 en LED worden door ons uitgewerkt met de 4 grootste lichtfabrikanten Etap, Philips, Trilux en Zumtobel.
Wanneer uit onze lichtanalyse blijkt dat er met HID-lampen betere oplossingen zijn dan met T5 of LED, dan zoeken wij voor u uit welke reflectorfabrikant en welke lampfabrikant voor uw bedrijf dé beste keuze is.
Bij het bepalen van onze keuzen naar de te gebruiken elektronica, wensen wij u alleen maar het allerbeste te adviseren. Zeker voor HID-elektronica handhaven wij deze gedachte net juist omdat de elektronica, de motor van uw installatie is.
Elektronica waarvan wij op basis van onze 30 jaar ervaring weten dat deze niet echt stabiel werkt en ook niet altijd betrouwbaar is, valt bij REL-scan® sowieso uit de boot. Onze vaste elektronica partner voor HID-verlichting zijn de producten van Nedap-Luxon waar REL-scan® optreedt als invoerder is op de Belgische markt.

Besparingen en Garanties

In elk uitgewerkt lichtadvies dat u op de markt kan vinden, worden steeds mooie cijfers en aantrekkelijke terugverdientermijnen gehanteerd. U kent dit ongetwijfeld ook wel.
Vraag is,... wat komt er van al die mooie beloften in werkelijkheid uit ?
Hét antwoord van REL-scan® hierop is, dat wij u altijd degelijke, schriftelijke garanties geven.

Garanties van REL-scan®

Op ieder door REL-scan® ontworpen licht- en energievoorstel geniet elke klant sowieso standaard van 2 jaar garantie (luxniveau en kilowatts). Optioneel kunnen wij de klant ook nog verschillende andere mooie, extra harde garanties geven:  

1.- Naar het te behalen lichtniveau waarborgt REL-scan® dat het gemiddeld lichtniveau op het werkvlak in onze uitgewerkte lichtplannen ook in de praktijk behaald wordt. Indien dit gevraagde gemiddelde op het werkblad echter niet behaald wordt, dan zal REL-scan® u alle extra toestellen noodzakelijk om dat gemiddelde te kúnnen bekomen, volledig gratis aanleveren.
2.- Naar het opgesteld lichtvermogen garanderen wij, dat er geen meerverbruik zal zijn dan het door REL-scan® opgestelde lichtvermogen. Indien een hoger opgesteld lichtvermogen gemeten wordt dan datgene, wat REL-scan® u had voorgesteld in haar lichtplan, dan zal REL-scan® dit opgestelde meerverbruik gedurende 5 jaar aan uw bedrijf betalen ter compensatie voor het vastgestelde meerverbruik.